UAM03

Specijalna mašina za šivenje manžetni i kragni, opremljena sa glavom za šivenje i odsecanje viška materijala. Potpuna elektronska kontrola šivenja svih tipova manžetni sa automatskom promenom veličina. Zamena modula manžetni/kragni se vrši jednostavno uz nisku cenu novog modula.