Gemini Vision Cut

Dodatni softverski modul koji u korelaciji sa Gemini AutomART omogućava automatsko krojenje šablona koji su odštampani sa visokom preciznošću. Materijal se skenira prilikom ulaska na kater i prepoznaju se šabloni koji su odštampani.

Category: Tags: ,