Gemini ERP integracija

Dodatni softverski modul odnosno nadogradnja na Vaš postojeći Gemini softver u vidu ERP integracije, ondsno komunikacija izmedju Gemini-a i Vašeg poslovnog softvera.

Category: Tags: ,