MAICA MA04

MAICA MA04 sa Pfaff glavom

Automatska rupičarka za izradu rupica na košuljama. Programira se broj rupica i rastojanje između rupica.

Category: