Altair

Mašina za sastavljanje fully fashion trikotaže