UAM04

Ova mašina poseduje jedinstveni sistem za formiranje i našivanje šlica rukava, bez potrebe za prethodnim formiranjem na pegli. Opremljena je sa dva gnezda, za levi i desni šlic, time operater dok se jedan šlc našiva, priprema drugi. Laser omogućava precizno pozicioniranje materijala na linije i karo materijala. Prilikom promene dužine šlica, alat ostaje isti, a ako se menja oblik šlica, onda se menja i alat. Širine mogu biti od 15mm do 30mm. Nakon završetka procesa šivenja, automatski odlagač za levu idesnu stranu će odložiti našivene komade.

Category: