MA04

Model MA06 je osmišljen kako bi operacija našivanja rupica se ubrzala, zahvaljujući vakuum sistemu koji olakšava pozicioniranje prednjice. Mašina u kontinuitetu našiva rupice, pomoću automatskog dodavanja, omogućavajući rad jednog operatera na više mašina. Programiranje broja rupica i međusobne udaljenosti se vrši pomoću kontrolnog panela. Na kraju operacije je automatski odlagač, koji odlaže našivene prednjice.