1060

Jedinstvena mašina za pripremu prednjica – precizno isecanje tkanine u štrafte i karo tkanine. Centriranje tkanine po dužini i širini se vrši korišćenjem laserskog uređaja, dok se sečenje tkanine vrši pokretnim nožem sa sečivom od kobalta. Višak tkanine se odseca, fiksiranjem pomoću držača sa pokretnim iglama. Mašina je opremljena i sa zadnjim odlagačem viška materijala i prednjim vakuum stolom za precizno slaganje isečenih prednjica. Moguće je postaviti materijal dužine 950mm, širine 480mm. (960 mm)