Ozon

Tonello-vo revolucionarno tehnološko rešenje primene ozona u doradi džinsa je cenjeno u svom sektoru zbog raznolikosti, efikasnosti, uštede energije i uticaja na životnu sredinu. Prvi sistem na tržištu gde se aplicira ozon sa vodom, nastavlja svoje usavršavanje sa dodatnim sistemima.

Category: Tag: