Pomoćne mašine u krojačnici

Mašina za odmaranje materijala, automatski liftovi za rolne, stolovi za prebacivanje mašine za polaganje sa stola na sto

Category: Tags: ,