Algotex Smart Box

ALGOTEX Smart Box – Uređaj koji zamenjuje računar – omogućava da ploter bude direktno povezan na LAN mrežu korisnika i štampu sa bilo kog računara iz mreže.

Category: Tags: ,