makaze 9493

hromirane, dužina 15cm
ravan vrh sa štitom koji sprečava
oštećenje aplikacije ili materijala

Category: Tag: