MadeiraAS film B 30

termotopiva folija se koristiti kao sabilizator tj. kao zamena za reteks
Može se koristiti i kao prekrivna folija

Category: