Polyneon FR

može biti alternativa FireFighter koncu, u manje zahtvenim situacijama, koji je presvučen specijalnim termootpornim premazom.

POLYNEON FR se može koristiti na svim materijalima koji treba da budu u saglasnosti sa sledećim starnadrima DIN 4102 B1,NF P92 503.4.5, BS 5867, UNI 9177, NFPA701, IMO FTPC part 2

preuzimite katalog boja >>>