Body Builder Soft

3D podloga – mekša varijanta. Kada se želi postići specijalan efekat ispupčenog, reljefnog veza, upotrebljava se posebna podloga izrađena od penaste plastične materije. Jednostavnim postavljanjem preko osnovnog materijala i izradom veza preko ove podloge ona ostaje zarobljena ispod konca dok se višak lako uklanja

Category: Tag: